อนุทิน 58232 - นีนานันท์

ต้นไม้ต้นใหญ่ เกิดจากกล้าไม้ ต้นเล็กๆ

อสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน

ารเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก

... 

ถ้าไม่มีกระจกเงา ผู้หญิงก็จะไม่ทราบว่า แป้งที่หน้าเรียบร้อยหรือไม่

ถ้าไม่มีเพื่อนแท้ ปัญญาชนก็ไม่อาจรู้ถึง ความผิดของตนได้

... 

ารพูดให้ร้าย ไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้ำลด หินก็ยังอยู่ที่เดิม

... 

ย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ สิ่งที่ต้องกลัวอย่างเดียว คือการหยุดนิ่ง

... 

ถ้าอดใจโกรธได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็จะพ้นความเสียใจได้ถึงร้อยวัน

... 

ปัดเป่าความยุ่งยากได้ครั้งหนึ่ง ความยุ่งยากจะมาอีกร้อยครั้ง ก็ปัดเป่าได้

... 

ารสร้างให้สมบูรณ์ เวลาร้อยปีก็ยังไม่พอ การทำลาย ใช้เวลาวันเดียวก็เกินพอ

...

(สุภาษิตจีน)

เขียน 23 Jan 2010 @ 14:18 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 14:35, ()


ความเห็น (0)