อนุทิน 58230 - รีไซเคิลแมน

2. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • เวลาข้าพเจ้าทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคนอื่น มักทำให้คนอื่นเห็นหรือสัมผัสเข้าถึงมุมมองนั้นได้ ทำให้คนอื่นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาของข้าพเจ้า
  • ในขณะที่ข้าพเจ้าทำงานโดยไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคนอื่น มักทำให้คนอื่นมองไม่เห็นหรือเข้าไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และทำให้เข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง
  • ไม่ว่าอะไรก็ตาม ถ้าข้าพเจ้ามีจุดยืน คือยืนหยัดที่มั่นคงแล้ว และจุดเปลี่ยนคือยืดหยุ่นบ้างในบางเรื่องแล้ว มักจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาของข้าพเจ้าทั้งสิ้น
เขียน 23 Jan 2010 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)