อนุทิน 58228 - รีไซเคิลแมน

1.ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ความร้อนหรือไฟ ในการทำงาน แม้จะกระทบกัน มีความเห็นแตกต่างกัน มุมมองและความคิด เพื่อให้เิกิดการแข่งขันกัน เพื่อความสำเร็จคือการพัฒนา
  • และความเย็น ในการทำงาน แม้จะไม่กระทบกันแต่มันมีพลังแฝงอยู่ ขับเคลื่อนเกิดความสำเร็จของงานคือการพัฒนาเช่นกัน
  • ทั้งสองวิธีนำไปสู่การพัฒนาได้เช่นกัน...ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้และประสบการณ์ของข้าพเจ้า
  • เห็นด้วยกับน้องซิลเวีย @58212 เรายังไปไม่ถึงจุดหมายที่เราจะไป แต่เราก็ไม่ได้อยู่ที่เดิม เพียงแต่ใครจะเห็นบ้าง เท่านั้น
เขียน 23 Jan 2010 @ 13:37 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)