อนุทิน 58223 - รีไซเคิลแมน

   ..รู้สึกหนักใจเมื่อมีคนบางคนเข้าใจผิด จากบทความที่เราเขียนเพื่อชื่นชมเขาแต่เขาไปตีความหมายผิดไป... แม้จะพยายามบอกถึงจุดประสงค์และความชัดเจนแก่เขาแล้วก็ตาม...

    เลยมองจากตนเองถึงตนเองพบว่าตัวเราเองผิดเพราะเขาอาจแค่พูดเล่นไม่อยากให้เราเขียน ถึงแม้จะชื่นชมหรือมองในมุมมองตรงกลางก็ตาม...

    ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเพราะเขาเข้าใจผิด ตอนนี้ เขาต้องการเพียงเพื่อการยอมแพ้เท่านั้น....

   ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าเราบอกถึงจุดประสงค์และความชัดเจนแก่เขาแล้ว แต่เขาไม่รับฟัง..ก็เพียรที่จะทำดี พูดดีกับเขาใหม่โดยปราศจากอคติกับเขา...

    เพราะข้าพเจ้ารู้สึกแพ้ด้วยการยอมพูดดีกับเขา ทำดีกับเขาอยู่เสมอ และยอมรับในความคิดของเขา  โดยการเข้าไปหาไปพูดคุยกับเขา "ยอม" เปิดใจรับฟังความคิดของเขา และไม่ได้แข่งขันอะไรกับใคร...และยังคงทำดีกับเขาต่อไป

ได้แต่หวังว่า สักวันเขาคงจะเห็นถึงความจริงใจที่ให้แก่เขานั่นเอง

เขียน 23 Jan 2010 @ 12:36 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 12:52, ()


ความเห็น (0)