อนุทิน 58214 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ลองแต่งเพลงลำตัดดู เป็นเืพลงพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งพ่อครูแม่ครูที่เล่นเพลงอีแซว เพลงลำตัด เพลงฉ่อย เพลงพื้นบ้านภาคต่างๆ นับวันก็น้อยลง จึงสมควรที่จะสืบสานตำนานเพลงพื้นบ้านเอาไว้

  เขียน:  

ความเห็น (0)