อนุทิน 58197 - รีไซเคิลแมน

ผิดหรือที่ "ใจ" ชอบ "การพัฒนา"

 ชอบเป็นผู้ตาม ชอบให้สั่งการ หรือชี้นำมากกว่า เป็นการให้เกียรติและให้อำนาจแก่ผู้นำคือหัวหน้าและพี่ๆ เชื่อมั่นในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และการสอนงาน (Coaching)

แต่ก็มีบางคนชอบให้เรา "ก้าวข้าม" และเห็นการ "ก้าวตาม" ของเราผิด

เขียน 23 Jan 2010 @ 01:14 ()


ความเห็น (0)