อนุทิน 58141 - สีตะวัน

  ติดต่อ

บ่ายนี้ ทีมงานไปรับเสด็จองค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ที่กองบิน 23

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ องค์ประธานมูลนิธิพอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมมูลนิธิพอ.สว. จ.อุดรธานีในวันที่ 25 ม.ค. นี้ ณ บ้านโคกผักหอม ต.อูบมูง อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

สมาชิกพอ.สว. ทุกท่านเชิญร่วมบุญนะคะ..

มูลนิธิพอ.สว. ติดตามได้ที่นี่ ค่ะ..

  เขียน:  

ความเห็น (0)