อนุทิน 58098 - Panuch

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 18-19  มกราคม 2553  ทีมงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ออกเยี่ยมนิสิตที่ได้รับทุนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ณ อำเภอเมือง  และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)