อนุทิน #58098

เมื่อวันที่ 18-19  มกราคม 2553  ทีมงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ออกเยี่ยมนิสิตที่ได้รับทุนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ณ อำเภอเมือง  และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เขียน:

ความเห็น (0)