อนุทิน 58080 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ข้อน่ายินดียิ่งคือ คลินิกอายุรกรรม                                                           มีการลดลงของผู้ป่วยในความควบคุมน้ำตาลไม่ได้
  • จาก 576คน เป็น 341 คน
  • มีการเคลื่อนไหลของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มดี
  • ออกจากคลีนิกอายุกรรมสู่บริการปฐมภูมิ หรือสถานบริการใกล้บ้านมากขึ้น
  • มีระดับความรุนแรงของโรคลดลงร้อยละ 77
  • เยี่ยมๆมากค่ะ ช่วยรัฐประหยัดงบได้มาก
  • อีกทั้งได้บุญมหาศาล ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ์
เขียน 21 Jan 2010 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)