อนุทิน 58070 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้คณะทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มงานฝ่ายเลขานุการการประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลกปี 2553 ดีใจเ็ป็นการใหญ่ เพราะได้ "นิสิตชั้นปีที่ 4 ของจุฬาลงกรณราชมหาวิทยาลัย" มาร่วมเป็นทีมงาน 

"น้องแพง" คือ เป็นนิสิตเรียน "คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาฯ"  ที่น่าดีใจคือ คุณแม่พามาสมัครด้วยตัวเองที่มหาจุฬาฯ วังน้อย โดยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ

นิสิตรุ่นใหม่ๆ แม้ว่าหลายท่านจะบอกว่า "ห่างไกลศาสนา" แต่จากประสบการณ์็ที่พบในชีวิตของความเป็นพระภิกษุเกือบ "28 ปี" กลับมีมุมมองที่ต่างจากข้อสังเกตเหล่านั้น  โชคดีว่า หลายๆ กิจกรรม หลายๆ โอกาสในการทำงาน "ด้านสังคม" พบว่า มีเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนมากให้ความใส่ใจกับ "กิจกรรมทางสังคม แม้กระทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา"

ขออนุโมทนา "น้องแพง" และครอบครัวโดยเฉพาะ "คุณแม่" ที่ได้ตระหนักรู้ถึงความสำเร็จและนำ "น้องแพง" มาพร้อมช่วยงานการเตรียมประชุมวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยทีมงาน "ฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดประชุมครั้งนี้"

ด้วยธรรมะ พระ และเมตตา

เขียน 21 Jan 2010 @ 21:00 () แก้ไข 21 Jan 2010 @ 21:05, ()


ความเห็น (0)