อนุทิน 58064 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

พุธ 20มค.2553 เยี่ยมบ้านป้ามะลิ

นัดกับจนท.สอ.สีกายและอบต.สีกายไว้ว่าจะไปเยี่ยมบ้านเพราะได้ขอความช่วยเหลือผป.ไว้เป็นค่าเตรียมอุปกรณ์ในการล้างไตทางช่องท้องได้แก่ซิงน้ำ ชั้นเก็บของเป็นต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.เป็นเงิน4000บาท ขอขอบคุณจริงๆ

เขียน 21 Jan 2010 @ 20:45 () แก้ไข 23 Feb 2010 @ 20:25, ()


ความเห็น (0)