อนุทิน 58053 - รีไซเคิลแมน

ตอนนี้ที่หน่วยงานมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ จากงาน 5 งาน และเป็นกลุ่มสายเลือดใหม่ (Young Blood)หรือกลุ่มข้ามสายงาน(Cross Funtional Team)อีก 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่จนหลายคนโดยเฉพาะผมอาจมองว่าขัดแย้งแต่ความจริงคือ เป็นทั้ง 2กลุ่มเป็นกลุ่มที่แบ่งปันทักษะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในกลุ่ม เป็น KM แบบเนียนที่หากไม่ได้ศึกษาหรือคิดเป็นระบบแล้ว จะมองไม่เห็นทันทีว่านี่คือการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยทีเดียว.... ฉะนั้นที่เราคิดว่ามาขัดแย้งนั้นผิด (โชคดีที่เรายังเืชื่อมั่นในระบบ เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด เลยตามกระแสไป)

เขียน 21 Jan 2010 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)