อนุทิน 58051 - รีไซเคิลแมน

วันนี้ดีเป็นพิเศษที่ ได้สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานสารบรรณภายในหน่วยงานได้สำเร็จ จากโจทย์ที่พี่นวยบ่นมาเกี่ยวกับเรื่องการนำข้อมูลแสกนใส่ในserver แล้วจะทราบอย่างไรว่าผุ้รับเปิดดูแล้วหรือไม่ ก็เลยจุดประกายให้ผมมาศึกษาและเขียนฐานข้อมูลด้วย Access อย่าง่ายๆ และได้ทดลองใช้แล้วก็โอเคในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องลองให้พี่เขาใช้ดูก่อนสักระยะ...

  ซึ่งต่อไปมีความคิดที่จะทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ภายในองค์กรและฐานข้อมูลประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพราะเป็นกรรมการ ทั้ง KM พัฒนาบุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยเลขาฯ ในคณะกรรมการบริหารฯ กอง ซึ่งใส่หมวกหลายใบเหมือนกัน ไม่รวมที่ทำคือ ช่วยงานสารบรรณ และทำงานครุภัณฑ์ เต็มเวลาครับ

เขียน 21 Jan 2010 @ 19:37 () แก้ไข 21 Jan 2010 @ 19:55, ()


ความเห็น (0)