อนุทิน 58037 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข่าวความคืบหน้าเรื่องเฮติ-นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ในฐานะประธานศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เบื้องต้นจะดำเนินการขนส่งข้าวไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประกอบด้วย ข้าว 5% ในรอบแรก และข้าว 25% ในรอบที่ 2 และ 3 รวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ตัน คิดเป็นเงินกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการขนส่งทางเรือ เริ่มดำเนินการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
รัฐบาลไทยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 2 ระยะ คือการให้ความช่วยเหลือทันที เป็นเงินจำนวนกว่า 33 ล้านบาท ให้สถานทูตไทยประจำกรุงเม็กซิโกซิตี จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และการให้ความช่วยเหลือ
ช่วงฟื้นฟูในระยะยาว เป็นการให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบร่วมมือระหว่างประเทศ ขององค์การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก เพื่อการซ่อมแซมถนน ฟื้นฟูระบบโทรคมนาคม และส่งทีมแพทย์ไปตามโรงพยาบาลต่างๆ

เขียน 21 Jan 2010 @ 15:37 ()


ความเห็น (0)