อนุทิน 57987 - ปัญญาวโร

  ติดต่อ

นานๆทีจะได้เเวะมาหาท่านด้วยความคิดถึง ความคิดถึงที่ดีดี ไม่ใช่ความคิดถึงที่ไม่ดี คิดๆไปแม้แต่ความคิดถึงก็มีหลายแง่ให้คิดนะ สำหรับผมคิดได้สองประการคือ ความคิดถึงที่ประกอบด้วยตัณหา(คิดถึงด้วยรัก) และความคิดถึงที่ประกอบด้วยความดีคือ ฉันทะ พอใจที่ได้เห็นที่ได้ยิน แม้จะไม่ได้ครองฯฯฯฯฯฯฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)