อนุทิน #57976

  ติดต่อ

จริงๆ แล้ว ตั้งใจจะสร้าง คลังความรู้ออนไลน์ในหน่วยงาน โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับในงานแต่ละงาน มาเก็บรวบรวมไว้ และบางส่วนก็นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานปัจจุบัน ตลอดจนตัวชี้วัดความสำเร็จรายบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะต้องสร้างฐานให้แข็งเสียก่อน

ตอนแรกก็ยังลังเลว่าจะเลือกอะำไรก่อนดีระหว่าง KM กับ HR แต่คิดได้ว่า ควรจะเลือก ภายใน (ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์การเรียนรุ้) มากกว่าภายนอก (ในเรื่องกิจกรรม โครงการ และเรื่องที่สนับสนุนในส่วนตัวผู้ปฏิบัติงาน) ซึ่งถ้าทำ KM แล้วจะเชื่อมต่อกันกับ HR ได้ดีทีเดียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)