อนุทิน 57962 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 19 ม.ค. ประชุม กกบ.
  • ให้คณะไปดูห้องที่ ร.ร.ตชด.เพื่อเตรียมระบายผ้า ครูใหญ่แถม โทรฯแจ้งอาจต้องสงวนพื้นที่เพราะห้องเล็ก คนมาก เตรียมขอรูปเพิ่มเติม เพราะนักเรียนมี 10 คน เรียนหลายแห่ง
  • บ่ายประชุมเรื่องเตรียมสอบประเมินคุณภาพ ONET NT LAS โดยรองผอ.เขต และ ศน. ที่โรงเรียนชุมชนเชียงกลม
  • 20 ม.ค. เช้าประชุมร่วมเครือข่ายศูนย์คุณธรรม
  • รอแฟ๋กเช็คเลือด เพื่อไปรับยาจิตเวช ทำไวนิลเสร็จ ได้รูปศิษย์เก่าที่เรียน มศว.ได้อีก 1 คน
  • บ่ายเข้ามารับยา มีประชุม สอ. ให่เตี้ยไปรับยาแทน ส่งงานไวนิล รับเบี้ยประชุมเพิ่ม 1000 ให้สมาชิก ชกว.
เขียน 20 Jan 2010 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)