อนุทิน 57898 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@57897 ต่อไปหากมีอะไรๆ เป็นกระแสๆ เข้ามาในหมู่บ้านมากๆ ควรมีการตรวจสอบก่อนหรือเปล่า ... ชาวบ้านควรปรึกษา พูดคุย สอบถาม ความเป็นมา เป็นไป กับ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรืออาจจะเชื่อมโยงถึงส่วนกลาง อะไรก็ว่าไป ... หรือมองในอีกแง่มุม ด้านสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน และแน่นแฟ้นแบบเครือญาติ ในขณะนี้ความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของ ความเกรงใจ โดยมิได้คำนึงเหตุผล ผลลัพธ์ ผลเสีย ในระยะยาว เป็นการเสริมแรง และเป็นช่องทางให้เครือข่ายระบบนี้เข้ามามากขึ้น   ...  มิตรภาพ สายสัมพันธ์ ผลประโยชน์ ความถูกต้อง ? …

เขียน 20 Jan 2010 @ 00:24 ()


ความเห็น (0)