อนุทิน 57894 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พอดีเลย ชีพจรโลกต่ออีก ... เฉินหลงให้สัมภาษณ์ในงานสันติภาพโลก ประโยคหนึ่งว่า Everybody should love their own country ... Absolutely, เราไม่สามารถช่วยเหลือคนทุกข์ยากบนโลกนี้ได้ทั้งหมด หากแต่ขอเพียงแค่ได้กระทำอะไรบ้าง ได้เป็นส่วนหนึ่ง ได้ช่วยเหลือเพียงเศษเสี้ยว ก็พอแล้ว ...

เหมือนเช่นที่เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เฮติ ทุกความช่วยเหลือจากทุกสารทิศ ต่างรวบรวม และหลั่งไหลไปช่วยเหลือ .. สิ่งที่น่าท้าทายของรัฐคือ การจัดการกับ การลำเลียงแจกจ่ายเสบียง และรับมืบกับความวุ่นวาย รวมถึงลองเฝ้ามอง ผลลัพธ์ต่อกรณีความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ฝรั่งเศส เป็นต้น ...

เขียน 19 Jan 2010 @ 23:25 ()


ความเห็น (0)