อนุทิน 57892 - ศรีกรม

  • เวียนแจ้งการถ่ายทอด vdo วันที่ ๒๑ ม.ค.๕๓
  • ส่งจดหมายข่าวไปทั่วราชอาณาจักร
  • ออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการที่ขอนแก่น
  • คติ...ความรู้คือขุมทรัพย์  แต่การปฏิบัติคือกุญแจที่จะเปิดขุมทรัพย์...
เขียน 19 Jan 2010 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)