อนุทิน 57884 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

วันเกิดรพ.หนองคาย 19มค.2553

และเป็นเปิดห้องพิเศษ วี ไอ พี ที่ชั้น5 อาคาร114เตียง ในงานนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ประธานในงานนี้คือท่านสมัย ณ หนองคาย ประธานมูลนิธิรพ.หนองคาย มีผู้บริจาคในการดำเนินการปรับปรุงแปดแสนบาท ผอก.(นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เขียน 19 Jan 2010 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)