อนุทิน 57880 - รีไซเคิลแมน

๐ กาลเวลา ผ่านเลยไป ใช่ย้อนกลับ
คนที่ปรับ เปลี่ยนแปลง แสดงได้
คนที่ช้า อย่าหมางเมิน เดินต่อไป
ผลที่ได้ ใจของเรา เฝ้าปรับปรุง


 ๐ กาลเวลา หมุนเวียน เปลี่ยนไม่หยุด
ต้องเร่งรุด พัฒนา  อย่ารอหลัง
ถ้าจะนำ ทำให้ดี นี้จริงจัง
ถ้าจะตาม ยามอยู่หลัง  ตั้งใจเดิน...

เขียน 19 Jan 2010 @ 21:45 () แก้ไข 19 Jan 2010 @ 21:47, ()


ความเห็น (0)