อนุทิน 57876 - รีไซเคิลแมน

๐ ความรักในความห่าง
มีรักบ้าง ห่างบ้าง ก็แล้วแต่
มีเวลา และอารมณ์ เป็นตัวแปร
ที่แน้แท้ คือ ตัวเรา ที่เข้าใจ.....

๐ ความรักในความต่าง
มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ต่างกันได้
มีเหตุผล แต่ละคน ดลนำใจ
มีความรัก เป็นสายใย ให้เกี่ยวพัน....

เขียน 19 Jan 2010 @ 21:32 () แก้ไข 19 Jan 2010 @ 21:46, ()


ความเห็น (0)