อนุทิน 57865 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

  • วันนี้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ สอ.บ้านคลองพร้าว
  • กลับมาประชุมโรงพยาบาลเวลา 16.00 น. เกี่ยวกับงาน HA
  เขียน:  

ความเห็น (0)