อนุทิน 57856 - ทองหยอด

Cop: All in one มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวลา 10.30 น. เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสำนักหอสมุด

มีหลายหน่วยประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง

เช่น การใส่ใจกับผู้มาใช้บริการ  การพูดจา 

การให้บริการที่จะให้ถูกใจทุกคนเป็นเรื่องยากน่าดู แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้

เขียน 19 Jan 2010 @ 15:58 () แก้ไข 19 Jan 2010 @ 21:13, ()


ความเห็น (0)