อนุทิน 57824 - นายไท

  ติดต่อ

...วันนี้ได้เห็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาที่ในหลวงทรงพระราชทาน ที่บ้านศรีวิไล ไทรงาม  กำแพงเพชร โดยใช้การเกษตรแบบผลมผสาน ยึดหลักการคิดดี พูดดี ทำดี  ของคุณสมมาตร แล้วชื่นใจ และเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตต่อไป  ที่สุดคือการมีความสุขกับความพอดี พอเพียง พอประมาณ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)