อนุทิน 57810 - Sasinand

  ติดต่อ

18 ม.ค.- ทีดีอาร์ไอวิจัยพบจากการลงทุนด้านการศึกษาของรัฐยังเหลื่อมล้ำ อุดหนุนอุดมศึกษามากกว่าการศึกษาพื้นฐาน เอื้อคนรวยมากกว่าคนจน
แนะหากเชื่อว่าการศึกษาเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ควรพัฒนาระบบการศึกษาให้เด็กส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดใหญ่มักจะได้งบมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในที่ห่างไกล
นอกจากนี้ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนจากงบของรัฐในอัตราที่สูงกว่า การศึกษาพื้นฐานมาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)