อนุทิน 57807 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • วันนี้ผมได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่คลินิกรักษ์คุณ บ้านคลองพร้าวในวันพรุ่งนี้
  • โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน

เขียน 18 Jan 2010 @ 22:48 ()


ความเห็น (0)