อนุทิน 57802 - ศรีกรม

  • ไปทำงานตามปกติ
  • อข.๓ เดินทางกลับจากต่างประเทศ มอบเน็คไทให้ ๑ เส้น
  • ประสานกับธนารักษ์ฯกรณีคดีบุกรุกป่าฯ
  • เวียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๓
  • วันพระนเรศวรมหาราช มีพิธีที่หอประชุมเปรมฯ
  • คติ...หยุดวุ่นก็ว่าง ปล่อยวางได้ก็สบาย...
เขียน 18 Jan 2010 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)