อนุทิน 57756 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ส.ค.ส.๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา "ครูเพื่อศิษย์" ดาวน์โหลดกันได้โดยตรงจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์" อ.วิจารณ์ ท่านได้เขียนและรวบรวมข้อมูลจากบันทึกใน GotoKnow.org ด้วยค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)