อนุทิน 57756 - มะปรางเปรี้ยว

ส.ค.ส.๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา "ครูเพื่อศิษย์" ดาวน์โหลดกันได้โดยตรงจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์" อ.วิจารณ์ ท่านได้เขียนและรวบรวมข้อมูลจากบันทึกใน GotoKnow.org ด้วยค่ะ

เขียน 18 Jan 2010 @ 14:20 () แก้ไข 18 Jan 2010 @ 14:25, ()


ความเห็น (0)