อนุทิน 57731 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมและคณะครูได้ตกลงใจที่จะถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาตามที่เทศบาลปลายบางขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนวัดโคนอนฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 มาวันนี้คณะครูและผมรู้สึกเสียใจกับการยกโรงเรียนให้เทศบาลฯ ปัจจุบันนักเรียนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับจากรัฐบาล เพื่อการศึกษา โรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณ SP2 จากรัฐจากรัฐเลย ทั้งๆที่โรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าแต่กลับถูกทอดทิ้ง เงินอุดหนุนรายหัวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอื่นๆก็ไม่ได้รับ จะคิดจัดหาสื่ออุปกรณ์ใดๆก็หมดหนทาง นี่แหละผลพวงจากการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาไปสังกัดเทศบาลปลายบาง เพื่อนครูที่รักทั้งหลายหากจะตัดสินใจถ่ายโอนภารกิจการศึกษาไปสังกัดเทศบาลด้วยความเคารพ พวกเราจะสูญเสียโอกาส ผมจะเขียนต่อคราวหน้าว่าการสูญเสียโอกาสมีอะไรบ้าง

เขียน 18 Jan 2010 @ 10:01 () แก้ไข 24 Feb 2010 @ 15:01, ()


ความเห็น (0)