อนุทิน 57730 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เขียน abstract แล้วได้หัวข้อต่อยอดงานวิจัยที่ทำ แต่อาจจะเบนเข็มไปดูที่หน่วยงานเอกชนมากกว่า เพราะงานวิจัยนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ organisational change ซึ่งมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีน้อยมากเพราะคนไม่ค่อยลาออก หรือเข้ามาใหม่บ่อยนัก จุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่อง behaviours, mental maps*, norms and values

mental maps หรือ cognitive น่าสนใจมากที่สุด :))

เขียน 18 Jan 2010 @ 09:51 () แก้ไข 18 Jan 2010 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)