อนุทิน 57722 - นายหมูแดงอวกาศ

  ติดต่อ

วันที่ 19/1/53 ประชุมเรื่องพัฒนางานฐานข้อมูลและวิชาการสวัสดิการ

วันที่ 20/1/53 ประชุมนำเสนอโครงการติดตามประเมินผล พอช. ต่อ อนุแผนฯ

วันที่ 21-22/1/53 อบรมคนรุ่นใหม่ที่ เพชรบุรี

  เขียน:  

ความเห็น (0)