อนุทิน 57717 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • หากนำเงินบาปจากการเล่นการพนัน  ขายเหล้า  บุหรี่มาพัฒนาประเทศชาติ...
    ถามว่า  "ได้บุญหรือได้บาป" กันแน่
  • หากฆ่าสัตว์ไปทำบุญจะได้บุญจริงหรือ ?
  • บุญบาปเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีหลายสิ่งที่ซ้อนลึก  ควรใช้ปัญญาพิจารณา
    "การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก"
  เขียน:  

ความเห็น (0)