อนุทิน #57715

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 มกราคม  2553 เวลา 8:30-16:30 น.

ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม

โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)