อนุทิน 57715 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 มกราคม  2553 เวลา 8:30-16:30 น.

ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม

โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)