อนุทิน 57715 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 มกราคม  2553 เวลา 8:30-16:30 น.

ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม

โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 18 Jan 2010 @ 06:30 () แก้ไข 19 Jan 2010 @ 06:28, ()


ความเห็น (0)