อนุทิน 57691 - ศรีกรม

  • ทำงานบ้าน
  • เดินทางเข้าไปที่บ้านน้อง ในเขตอุตสาหกรรม เนื่องจากยายและน้องเดินทางมาจากบ้านนอก
  • ได้ให้น้องขนรถจักรยานต์ยนต์และที.วี. ไปไว้ที่บ้านนอก
  • คติ...คนเราควรมีอดีตอยู่ข้างหลัง มีความหวังอยู่ข้างหน้า...
เขียน 17 Jan 2010 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)