อนุทิน 57685 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

  ติดต่อ

Kind hearts are the garden

จิตใจดีเป็นดั่งสวน

Kind thoughts are the root

ความคิดดีเป็นรากไม้

Kind words are the blossoms

คำพูดดีเป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง

Kind deeds are the fruits

การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้

  เขียน:  

ความเห็น (0)