อนุทิน 57685 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

Kind hearts are the garden

จิตใจดีเป็นดั่งสวน

Kind thoughts are the root

ความคิดดีเป็นรากไม้

Kind words are the blossoms

คำพูดดีเป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง

Kind deeds are the fruits

การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้

เขียน 17 Jan 2010 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)