อนุทิน 57679 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศิษย์สัมพันธ์วันพี่พบน้อง

เพิ่งกลับจากการเดินทางไปร่วมงาน "ศิษย์สัมพันธ์วันพี่พบน้อง" ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบพี่ๆ น้องๆ ตั้งแต่ปริญญาเอก และโท ในสาขาต่างๆ เช่น ชีวิตและความตาย พระพุทธศาสนา ภาษาศาสตร์  บริหารการศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ได้ให้พรปีใหม่ว่า "รักษาใจอย่างเดียว ทุกอย่างดีหมด"  ทำให้นึกถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ถามพระพุทธเจ้าว่า "หลักธรรมของพระพุทธเ้จ้ามากหมายเหลือเกิน จะรักษาอย่างไรไหว" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ขอให้รักษาข้อเดียวพอคือ รักษาใจของเราเอง"

มนุษย์ก็แปลก เราชอบรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เช่น รักษาหน้า รักษาเกียรติ รักษาบ้าน รักษารถ และรักษาร่างกายยามเจ็บไข้  แต่กลับ "หลงลืมรักษาใจยามเปลี่ยวเหงาและเศร้าโศก"

การรักษาใจ คือ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆ ที่ชอบ ไ่ม่ชอบ ไม่เกลียด เกลียด ลุ่มหลง และโลภ  การรู้จะทำให้เรากระทบแล้วไม่กระเืทือนจากสิ่งกระทบ เพราะวางใจของตัวเองถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

 

เขียน 17 Jan 2010 @ 17:05 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)