อนุทิน 57651 - blue_star

  ติดต่อ

เมื่อมีจุดเริ่มต้น ย่อมมีการสิ้นสุด...

บางครั้งการไปฝืนเร่งให้ถึงที่จุดหมายหรือที่สิ้นสุดโดยเร็ว ก็ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย...เหมือนกับการพยายามวิ่งอยู่ตลอดเวลา

ชะลอฝีเท้าลงบ้างเพื่อให้ร่างกายและใจได้พัก หยุดคิดทบทวน ให้เวลาได้ทำหน้าที่เดินไปตามวิถีทาง...

ที่เหลือก็ค่อยๆ ก้าวเดินพร้อมกับการรักษาลมหายใจเอาไว้ด้วยใจที่เบิกบาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)