อนุทิน #57642

อยากเขียนเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาที่ก่อตัวในประเทศมาเลเซีย ฮือ แต่ต้องอดใจ ช่วงนี้ต้องการสมาธิเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัยให้เสร็จ 

เขียน:

ความเห็น (0)