อนุทิน #57637

                                        กำลังใจแด่ครูไทยทุกคนค่ะ

ครูดีที่เป็นใหญ่ในใจศิษย์ 

จะลิขิตอนาคตภาพไม่สับสน

เป็นภาพในสังคมไทยไม่อับจน

ภาพผองชนเปี่ยมปัญญาวิชชาชาญ

เขียน:

ความเห็น (0)