อนุทิน #57637

  ติดต่อ

                                        กำลังใจแด่ครูไทยทุกคนค่ะ

ครูดีที่เป็นใหญ่ในใจศิษย์ 

จะลิขิตอนาคตภาพไม่สับสน

เป็นภาพในสังคมไทยไม่อับจน

ภาพผองชนเปี่ยมปัญญาวิชชาชาญ

  เขียน:  

ความเห็น (0)