อนุทิน #57611

ก่อนหลับตาลง...ก่อนเริ่มออกเดินทางชีวิตในวันใหม่

พึงเตือนตนเสมอที่จะปล่อย...และวางเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามา

อย่างแผ่วเบา อ่อนโยนด้วย...การหายใจเข้าสบายและหายใจออกสบาย

เขียน:

ความเห็น (0)