อนุทิน 57599 - ณัฐพัชร์

ที่พักสุดท้ายของชีวิต

  • มีการคาดการณ์ว่าในปี ๒๐๓๐ ประเทศจีนจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง ๒๓๐ ล้านคน
  • การเกิดที่พักพิงสุดท้ายของผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้นมากมาย .. ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวผู้สูงอายุเองต้องยอมรับ
  • แต่จะยอมรับให้ได้ความรู้สึกดี ดี นั้น คงมิใช่เพียงการสร้างที่พักพิงให้เท่านั้น
  • ก็ได้แต่หวังว่า นอกจากมีที่พักพิงร่างกาย มีระบบสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในห้วงสุดท้ายของชีวิตแล้ว
  • จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุยังมีความสุข และรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าให้กับลูกหลาน และสังคมนั้นๆ อยู่
เขียน 16 Jan 2010 @ 07:27 () แก้ไข 18 Jan 2010 @ 10:13, ()


ความเห็น (0)