อนุทิน 57586 - นีนานันท์

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท

จงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ
จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

จงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ
จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

จงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ
จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

จงระวังอุปนิสัยของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ
จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต
สาธุ  สาธุ  สาธุ..
 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม   ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 สาธุ  สาธุ  สาธุ..
 
เขียน 15 Jan 2010 @ 23:41 () แก้ไข 15 Jan 2010 @ 23:48, ()


ความเห็น (0)