อนุทิน 57571 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • จัดเตรียมโครงการห้องสมุดเดินได้  นักเรียนและครูคัดเลือกหนังสือลงกล่อง
    เพื่อเตรียมบริการในวันจันทร์
  • ดูแลวิทยากรท้องถิ่นภาษาไทดำ
  • จัดตารางสอนให้ครูภาษาไทยคนใหม่..
  • ฟังอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาให้ความรู้นักเรียน
    ชั้น ม.๖ เพื่อศึกษาต่อ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)