อนุทิน 57564 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สังคมไทย: สังคมแห่งอวิชชา (ไ่ม่รู้)

  • ไม่รู้ว่า  อะไรดี       อะไรชั่ว
  • ไม่รู้ว่า  อะไรถูก     อะไรผิด
  • ไม่รู้ว่า  อะไรจริง    อะไรเท็จ
  • ไม่รู้ว่า  อะไรควร    อะไรไม่ควร
  • ไม่รู้ว่า  อะไรสูง     อะไรต่ำ
  • ไม่รู้ว่า  อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

หากมองนอกตัวไกลๆ ในปัจจุบันนี้ จริงหรือไม่ทุกคนย่อมประจักษ์ชัด และอธิบายได้  แต่หากมองย้อนเข้ามาใกล้ตัว "รู้กับไม่รู้" เส้นแบ่งใกล้กันมาก มี "สติเมื่อใด" เราก็ "รู้เมื่อนั้น" ขาดสติเมื่อใด เราก็ไม่รู้เมื่อนั้น   รู้กับไม่รู้จึงมี "สติเป็นคู่มือคอยวัด"

เขียน 15 Jan 2010 @ 20:20 ()


ความเห็น (0)