อนุทิน 57528 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

วันนี้...

ดีเดย์ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกสื่อใหม่ (เก่าของคนอื่น) รายการวิทยุ "ห้องสมุดสู่โลกกว้าง" ลักษณะรายการวาไรตี้ 25 นาที ช่วงแรกใช้การโฟนอินเข้าสู่รายการ เริ่มต้น เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเรื่อง "ห้องสมุดมีชีวิต" ในความหมายและความคิดของสำนักหอสมุด มช.

  • เริ่มหารือการรับสมัครนักประชาสัพพันธ์คนใหม่ ให้พร้อมทำงานเดือนมีนาคม ครั้งนี้เน้นคนในวงการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มาทำงานด้านสื่อกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์ ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมั่นคนรุ่นใหม่เก่ง(กว่า)อยู่แล้ว
เขียน 15 Jan 2010 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)