อนุทิน 57512 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

เจอ...แผนที่ของคนดี เข้า ..เมื่อเอาออกมากางดู  ดี๊ ดี

"การ ตั้งคำถามว่า ความดีคืออะไร ซ้ำๆอยู่ทุกวัน ความรู้สึกนึกคิดก็จะเปลี่ยนไปและจะไปปรับวิถีชีวิต ปรับการศึกษา ปรับความสัมพันธ์ ซึ่งโน้มนำไปสู่วิถีทางแห่งความพอเพียงมากขึ้นเรื่อยๆ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)