อนุทิน 57504 - Manit

Manit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        แด่คุณครู ผู้เสริมสร้าง ทางชีวิต

ส่งเสริมศิษย์ รู้อ่านเขียน เพียรศึกษา

จาก ก.ไก่ กอ-อะ-กะ กอ-อา-กา   

พัฒนา ทุกด้าน ตามงานครู

ดินแดนใด ไกลสุดกู่ ครูไปสอน 

ไร้ที่นอน ขาดกิน ถิ่นเลิศหรู

คงคุณค่า น่ายกย่อง เพื่อนผองครู

ทุกวันสู้ เพื่อศิษย์ไร้ ให้อาทร

เมื่อถึงงาน วันครู ผู้เสียสละ

คารวะ คุณครู ผู้สั่งสอน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมวล ล้วนให้พร

คลายเดือดร้อน ร่มเย็น เป็นสุขเทอญ

เขียน 15 Jan 2010 @ 09:57 () แก้ไข 15 Jan 2010 @ 21:05, ()


ความเห็น (0)