อนุทิน 57504 - Manit

  ติดต่อ

        แด่คุณครู ผู้เสริมสร้าง ทางชีวิต

ส่งเสริมศิษย์ รู้อ่านเขียน เพียรศึกษา

จาก ก.ไก่ กอ-อะ-กะ กอ-อา-กา   

พัฒนา ทุกด้าน ตามงานครู

ดินแดนใด ไกลสุดกู่ ครูไปสอน 

ไร้ที่นอน ขาดกิน ถิ่นเลิศหรู

คงคุณค่า น่ายกย่อง เพื่อนผองครู

ทุกวันสู้ เพื่อศิษย์ไร้ ให้อาทร

เมื่อถึงงาน วันครู ผู้เสียสละ

คารวะ คุณครู ผู้สั่งสอน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมวล ล้วนให้พร

คลายเดือดร้อน ร่มเย็น เป็นสุขเทอญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)