อนุทิน 57495 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

บันทึกของวันวาน ๑๔ มกราคม ๕๓

ได้ร่วมเป็นคณะวิจัยของ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล (มช.)

เรื่องการเสริมหนุนการสร้างหลักสูตรประวัติศาสตร์(เชียงใหม่)

งบประมาณสนับสนุนจากสกว.  สามล้าน

ระระเวลา ๒ ปี ๕ เดือน

ปลายทางปี ๕๕ โรงเรียนในสพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ที่ดำรงชีวิตอยู่ลุ่มน้ำปิง น้ำกวง น้ำลาย

มีหลักสูตรประวัติศาสตร์ใช้ ครูมีองค์ความรู้ นักเรียนรู้รักถิ่นล้านนา

บวกกับโรงเรียนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (โชคดีที่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง)

หนึ่งกระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยม. 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)